Vyvažovacie ventily

Základnou úlohou vyvažovacích ventilov je zabezpečiť  optimálne pomery v hydraulických systémoch pre reguláciu vnútornej klímy. Dosiahnutím hydraulicky vyváženého stavu sa vytvárajú vhodné podmienky pre správnu činnosť ostatných zabudovaných prvkov ako sú regulačné armatúry, spotrebiče tepla a chladu a pod. Výsledkom je dosiahnutie perfektnej vnútornej klímy a tým produktívnosti pracovísk a tepelnej pohody v bytoch.
 
Ručne alebo automaticky
Spoločnosť Danfoss vyrába ventily s automatickým a ručným ovládaním, ktoré vyhovujú každému systému s požiadavkami na vykurovanie, chladenie alebo prípravu TÚV. Tradičným riešením sú ručné vyvažovacie ventily, zatiaľ čo automatické vyvažovacie ventily si obvykle volia zákazníci s ekonomickým povedomím, z dôvodu minimálnych nákladov na uvedenie do prevádzky a redukcie spotreby energie.
Zobraziť viac Zobraziť menej

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie