Regulátory tlaku & prietoku

Komponenty poskytujúce hydronické vyváženie tlaku a prietoku v akomkoľvek systéme centrálneho zásobovania teplom a v chladení
Zobraziť viac Zobraziť menej

Regulátory rozdielového tlaku & prietoku / Obmedzovače

Priamočinné regulátory rozdielového tlaku a prietoku / obmedzovače sú vyvinuté predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátory sa zatvárajú pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo keď je nastavenie max. prietoku prekročené.
 
 
Regulátor rozdielového tlaku & Obmedzovač prietoku
Funkcia regulátora: vyšší tlak pred ventilom je privedený do spodnej strany membrány (vysokotlakové pripojenie)
vo vnútri regulátora. Prostredníctvom kanála v regulátore, sa z ventilu vedie stredný tlak  do hornej časti membrány (nízkotlakové pripojenie). Sila pružiny teraz ovplyvňuje hornú časť membrány, a tým stanovuje veľkosť rozdielového tlaku. Obmedzenie prietoku je zaručené nastavením škrtiaceho ventilu, ktorý spôsobuje odpor v regulačnom obvode regulátora tlaku.
 
Regulátor rozdielového tlaku & prietoku
Funkcia regulátora: regulátor pozostáva z jednej regulačnej membrány pre reguláciu prietoku (uzatvára teleso ventilu) a z regulačnej membrány pre reguláciu rozdielového tlaku ako druhej k telesu ventilu. 
 
Verzia montáž do spiatočky: smer pohybu tlaku vedie do strany vysokého tlaku membrány rozdielového tlaku a tlak v prietoku je spojený so vstupom telesa ventilu.
K membráne, ktorá reguluje prietok, je vysoký tlak privedený cez impulzné potrubie od vstupu telesa ventilu. Nízky tlak je privedený cez kanál v regulátore. Nastavenie pružiny na regulačnej membráne prietoku umožňuje správne nastavenie prietoku na škrtiacom ventile.
 
 
Verzia montáž do prívodu: vyšší tlak pred ventilom je privedený do vysokotlakovej strany membrány vonkajším impulzným potrubím a nízky tlak regulátora prietoku je vedený cez kanál v regulátore k nízkotlakovej časti membrány. Sila pružiny určuje pracovný tlak pre škrtiaci ventil, umožňujúci presné nastavenie prietoku.
Výstupný tlak vyššieho tlaku pred ventilom je privedený do vysokotlakovej strany membrány vonkajším impulzným potrubím, výstupný tlak je pripojený k strane nízkeho tlaku na membráne rozdielového tlaku.


 

Výrobná séria

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie